Od 19-25.novembra sme s klubom absolvovali pripravu na ľadovci STUBAI

Kamera

0 cm

zatvorené